Moje specjalizacje

Sprawy cywilne, gospodarcze i spadkowe

Czyli spory sądowe i negocjacje oraz mediacje pozaprocesowe.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Sporządzanie umów oraz opiniowanie ich przed podpisaniem przez Klienta

Prawo karne i karno-skarbowe

Obrona w sprawach karnych, pomoc pokrzywdzonym, a także reprezentacja na etapie wykonania orzeczonej kary.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych
oraz ulgi i umorzenia w ZUS.

Skontaktuj się ze mną!

ul. Grabiszyńska 23/8
53-501 Wrocław

Telefon kontaktowy

+48 600 272 769

Media społecznościowe